วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษ สำหรับงานวิจัย
Guides

วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษ สำหรับงานวิจัย

วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษขนาด A4 สำหรับการจัดทำรูปเล่มรายงานแบบมาตรฐาน ด้วยโปรแกรม Microsoft Word มีทั้งสิ้น 8 ขั้นตอน โดย 4 ขั้นตอนแรกจะเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าหน้ากระดาษ ส่วนอีก 4 ขั้นตอน จะเป็นการจัดหน้ากระดาษผ่านการตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัด เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบตรงตามมาตรฐานของรูปเล่มรายงานทุกประการ ซึ่งทั้งหมด ล้วนสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นลำดับ ดังขั้นตอนต่อไปนี้

1.กดไปที่แถบคำสั่ง “Layout” ตามที่วงกลมสีแดงเอาดังภาพประกอบด้านล่าง หรือถ้าหากโปรแกรม Microsoft Word ถูกตั้งค่าภาษาเอาไว้เป็นภาษาไทย คำสั่งดังกล่าวก็จะใช้ชื่อว่า “เค้าโครงหน้ากระดาษ

ตั้งค่าเค้าโครงหน้ากระดาษ

2. เมื่อเข้าไปในแถบคำสั่ง Layout หรือเค้าโครงหน้ากระดาษ แล้ว ให้เข้าไปที่ Page Setup หรือ การตั้งค่าหน้ากระดาษ หากมีการตั้งค่าภาษาของโปรแกรม Microsoft Word ไว้เป็นภาษาไทย ซึ่งมักจะอยู่ในตำแหน่งซ้ายสุดของแถบคำสั่งดังกล่าวตามที่ปรากฏในภาพด้านล่าง

แถบคำสั่ง Layout
ตั้งค่าหน้ากระดาษ

3. ในแถบคำสั่ง Page Setup จะพบลูกศรขนาดเล็กซึ่งอยู่บริเวณมุมขวามือด้านล่างของกรอบแถบคำสั่งดังกล่าว ให้กดเข้าไปที่ลูกศรนั้น

แถบคำสั่ง Page Setup

4. เมื่อกดเข้าไปเรียบร้อยแล้วจะพบกับหน้าต่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ตามที่ปรากฏในภาพทางด้านซ้ายมือ ซึ่งไม่ใช่ขนาดของหน้ากระดาษรายงานแบบมาตรฐานที่ต้องการ ดังนั้น จึงต้องปรับค่าตัวเลขในช่องต่างๆให้เป็นตามรูปทางด้านขวามือ หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม OK หรือตกลง หากตั้งค่าภาษาสำหรับโปรแกรม Microsoft Word เป็นภาษาไทย ซึ่งอยู่บริเวณมุมขวาล่างของหน้าต่างนี้

5. หลังจากดำเนินการตั้งค่าหน้ากระดาษเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมาที่แถบคำสั่ง Home หรือหน้าหลัก สำหรับโปรแกรม Microsoft Word ที่ถูกตั้งค่าภาษาให้เป็นภาษาไทยอีกครั้งหนึ่ง

แถบคำสั่ง Home หรือหน้าหลัก

6. จากนั้นไปที่แถบคำสั่ง Paragraph หรือถ้าหากโปรแกรม Microsoft Word ถูกตั้งค่าภาษาเอาไว้เป็นภาษาไทย คำสั่งดังกล่าวก็จะใช้ชื่อว่า ย่อหน้า แล้วจึงกดเข้าไปในสัญลักษณ์ที่วงกลมและทำลูกศรชี้เอาไว้ตามที่ปรากฏอยู่ในภาพด้านล่าง

แถบคำสั่ง Paragraph

7. เมื่อกดเข้าไปในคำสั่งดังกล่าวแล้ว จะปรากฏหน้าต่างลักษณะตามที่แสดงอยู่ในภาพด้านล่างขึ้นมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้เลื่อนเม้าส์ลงไปที่คำสั่ง Line Spacing Options… ซึ่งอยู่ในบรรทัดที่ 3 นับจากด้านล่างสุดของหน้าต่าง และกดเข้าไปที่คำสั่งนั้น

คำสั่ง Line Spacing Options

8. เมื่อกดเข้าไปในคำสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่างลักษณะตามที่แสดงอยู่ในภาพด้านล่างขึ้นมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ตามที่ปรากฏในภาพทางด้านซ้ายมือ ซึ่งไม่ใช่ขนาดของหน้ากระดาษรายงานแบบมาตรฐานที่ต้องการ ดังนั้น จึงต้องปรับค่าตัวเลขในช่องต่างๆให้เป็นตามรูปทางด้านขวามือ หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม OK หรือตกลง หากตั้งค่าภาษาสำหรับโปรแกรม Microsoft Word เป็นภาษาไทย ซึ่งอยู่บริเวณมุมขวาล่างของหน้าต่างนี้ 

หมายเหตุ: ขั้นตอนที่ 5 – 8 นี้ สามารถตั้งค่าหลังจากที่พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการใส่ลงไปในรายงานทั้งหมดแล้วได้ โดยให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม Ctrl บนคีย์บอร์ด ควบคู่ไปกับปุ่มอักษร A ซึ่งเป็นคำสั่งลัดที่หมายความว่า “เลือกทั้งหมด” หรือจะทำการครอบตัวอักษรทั้งหมดด้วยเม้าส์ก็ได้ โดยเลื่อน Cursor ให้ไปอยู่ด้านบนสุดของหน้ากระดาษแผ่นแรก จากนั้นใช้นิ้วชี้กดด้านซ้ายของเม้าส์ค้างไว้ แล้วลากเม้าส์ให้เข้าใกล้ตัวขึ้นเรื่อยๆ เพื่อดึงให้ตัว Cursor เลื่อนลงมาจนกว่าจะสุดหน้ากระดาษแผ่นสุดท้ายที่ตัวอักษรพิมพ์อยู่ จากนั้น ทำตามวิธีทำที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 5 – 8 ตามลำดับ

อย่างไรก็ดี การตั้งค่าหน้ากระดาษที่ปรากฏในขั้นตอนที่ 1 – 4 ก็สามารถทำภายหลังจากที่พิมพ์เนื้อหาที่ต้องการใส่ไปในรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เช่นกัน กล่าวคือ สามารถตั้งค่าหน้ากระดาษตามวิธีการที่ได้กล่าวไปข้างต้น ขณะที่ Cursor กำลังอยู่ในหน้ากระดาษใดของไฟล์งานก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องกด Ctrl + A หรือครอบตัวอักษรทั้งหมดด้วยเม้าส์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ส่วนบุคคล ซึ่งล้วนแล้วแต่ไม่มีผิดไม่มีถูก ขอเพียงได้ผลลัพธ์การตั้งค่าหน้ากระดาษออกมามีลักษณะเดียวกัน ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นอันเสร็จสิ้น