เกี่ยวกับเรา

About us

รับจัดฟอร์แมต.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการรับจัดฟอร์แมต งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และงานอื่น ๆ ที่มีเป็นงานสำคัญทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดรูปเล่ม จัดหน้า ตั้งค่าหน้ากระดาษ ใส่เลขหน้าภาคผนวก ตรวจสอบอ้างอิง ตรวจพิสูจน์อักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ซึ่งบริการต่าง ๆ ของเรา ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านงานวิชาการมานานกว่า 10 ปี มีความเข้าใจในการจัดทำและจัดรูปแบบเนื้อหางานวิจัยทั้ง 5 บท เป็นอย่างดี จึงสามารถให้บริการและให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ได้งานที่ถูกต้องและสมบูรณ์ตามระเบียบของสถาบันนั้น ๆ

นอกจากนี้การตรวจสอบคำผิด และการตรวจสอบไวยากรณ์ หลักการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญนั้น เราก็มีรองรับการตรวจสอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผู้เชี่ยวชาญและนักแปลคุณภาพ มั่นใจได้อย่างแน่นอนว่า งานทุกชิ้นนั้นได้มาตรฐาน มีคุณภาพสามารถนำไปใช้งานได้จริง และจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่เริ่มต้นตลอดจนงานผ่าน

บริการของเรามีอะไรบ้าง?

 1. วิจัย
 2. วิทยานิพนธ์
 3. สารนิพนธ์
 4. ภาคนิพนธ์
 5. และอื่น ๆ

รูปแบบที่เรารับจัดมีอะไรบ้าง?

 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ
 5. มหาวิทยาลัยรังสิต
 6. มหาวิทยาลัยบูรพา
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 10. 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 11. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
 12. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 13. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับประกันแก้ไขจนกว่างานจะผ่าน

ทางเรารับประกันงาน หากงานยังไม่ผ่าน สามารถส่งกลับมาแก้ไขซ้ำได้ ดูแลจนกว่าจะผ่าน มั่นใจได้ถึงคุณภาพและความถูกต้องอย่างไม่ต้องกังวลใจแต่อย่างใด ทุกท่านที่ใช้บริการกับทางเราอุ่นใจได้เลยว่าผลงานของท่านจะถูกต้องและสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง

ทีมงานของเรา

หจก.ไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป (Ideal Partner Ltd., Part.)

Thawatchai

Founder/ Manager

CheckenLittle

Writer/ Editor

Thansuta

Writer/ Editor

Piyaporn

Writer/ Editor

Ruetairat

Writer/ Editor/ Graphic Designer

เลขที่ 299/4 หมุ่ 14 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
มือถือ 065-8314785 www.รับจัดฟอร์แมต.com

Email : translationfind@gmail.com

Line ID : @tfind