บริการรับทำ แก้ไข สารบัญ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ IS, Thesis ครบวงจร

บริการ รับทำ ปรับแก้ สารบัญ (Table of Contents) สารบัญตาราง สารบัญภาพ หรือ กิตติกรรมประกาศ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ IS, Thesis สั่งงานได้ 24 ชั่วโมง

สั่งงานกับเราได้เลยที่นี่
มือถือ 087-8314785  www.รับจัดฟอร์แมต.com
Email : translationfind@gmail.com
Line ID : @tfind

คุณกำลังประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่?

  • ยุ่งกับธุรกิจของตัวเอง จนไม่มีเวลาทำรูปเล่มวิจัย รูปเล่มวิทยานิพนธ์ด้วยตัวเอง
  • ทำรูปเล่มเองเสร็จแล้ว แต่ไม่รู้ว่ารูปแบบถูกต้องหรือไม่
  • ได้ทำวิจัย หรือวิทยานิพันธ์จบ แต่ทำไม่เป็น
  • ฯลฯ

ที่นี่เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอกสาร รูปเล่มงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่จะเป็นตัวช่วยที่ดีให้กับคุณ สำหรับใครที่ไม่มีเวลาที่จะทำด้วยตัวเอง หรือสำหรับใครที่ไม่ถนัด ทำไม่เป็น เราก็ช่วยได้ ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเพียงแค่ใช้บริการกับเรา

สารบัญ / กิตติกรรมประกาศ คืออะไร มีความสำคัญกับวิจัย / วิทยานิพนธ์ อย่างไร?

วิจัย หรือ วิทยานิพนธ์ มีความสำคัญอย่างมากสำหรับเหล่านักศึกษา บุคลากร อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย ที่ต้องทำผลงานเป็นของตัวเอง ซึ่งวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ก็มีส่วนสำคัญต่าง ๆ ได้แก่

1. ส่วนนำ

ที่เป็นส่วนประกอบตอนต้น เพื่อแสดงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิจัย วิทยานิพันธ์ ประกอบไปด้วย ปกนอก ใบรองปก หน้าปกใน หน้าอนุมัติ บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญอื่น ๆ (สารบัญตาราง สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ)

2. ส่วนเนื้อเรื่อง

เป็นส่วนเนื้อเรื่องของวิจัย วิทยานิพนธ์ ประกอบไปด้วย 5 บทด้วยกัน ได้แก่

บทที่ 1 บทนำ

กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญที่จะศึกษาปัญหานั้น ๆ รวมไปถึงกล่าวประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นจุดประสงค์ของผู้จัดทำ

บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

เป็นส่วนของแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อเรื่องที่จะทำอย่างชัดเจน

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

กล่าวถึงการระบุขอบเขตของเนื้อหา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง รวมถึงการปฏิบัติการต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูล โดยละเอียด

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

เป็นบทที่นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

เป็นการนำเสนอผลการวิจัย โดยสรุปประเด็นสำคัญ ให้เหตุผลอ้างอิงประกอบ และเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อ

3. ส่วนท้าย

เป็นส่วนประกอบส่วนท้ายของเล่มวิจัย วิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก อภิธานศัพท์ (ถ้ามี) และประวัติผู้จัดทำ

ดังนั้นการทำสารบัญ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรูปเล่มวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่มีความจำเป็น และมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นส่วนที่เปิดมาแล้วได้เจอเป็นอันดับแรก ๆ  เพื่อจะนำไปสู่ส่วนอื่น ๆ ของรูปเล่มอีกด้วย มาทำความรู้จักของสารบัญ และกิตติกรรมประกาศ กันดีกว่า ว่าคืออะไร ทำไมถึงมีความสำคัญขนาดนี้

สารบัญ (Table of Contents) คือ รายชื่อเรื่อง หรือบัญชีเรื่อง ที่จัดทำเพื่อดูรายชื่อของเรื่องที่อยู่ในหนังสือเล่มนั้น ๆ ที่จะบอกรายชื่อเรื่อง หัวข้อต่าง ๆ ว่าอยู่หน้าใด เพื่อสะดวกแก่การค้นหานั่นเอง เช่น ในหนังสือเรียนหนึ่งเล่ม หากจะต้องเปิดหนังสือไปยังบทเรียนต่าง ๆ นั้น แต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่หน้าใด ก็สามารถเข้ามาดูที่สารบัญได้ จะเป็นการนำทางไปยังบท หรือเนื้อหาต่าง ๆ ที่ต้องการค้นหาได้อย่างง่ายดาย หรือเปรียบเสมือนแผนที่นำทางเลยก็ว่าได้

ซึ่งสารบัญนั้นจะมีทั้ง สารบัญภาพ สารบัญตาราง ส่วนใหญ่จะพบเห็นได้ในรูปเล่มวิจัย วิทยานิพนธ์ รูปเล่มโครงการต่าง ๆ เป็นต้น

สารบัญภาพ (Table of Illustrations) เป็นอีกส่วนหนึ่งของสารบัญ ที่หนังสือบางเล่มที่มีรูปภาพเป็นส่วนสำคัญและมีภาพจำนวนมาก ก็จำเป็นที่จะต้องมีสารบัญเพื่อที่จะได้ผู้อ่านเปิดดูได้สะดวกนั่นเอง

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นการกล่าวถึงผลงานและการแสดงความขอบคุณบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่ได้ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ในการทำวิจัย และ วิทยานิพน์ มักจะเขียนไว้ตอนต้นของรูปเล่ม

รับจัดสารบัญ งานวิจัย การค้นคว้าอิสระ

ใช้บริการรับทำสารบัญกับเราดีอย่างไร?

การทำรูปเล่มนั้นทุกคนต่างเป็นที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว ยิ่งในระดับอุดมณ์ศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ต่างก็ต้องได้เผชิญกับการทำรูปเล่มวิจัย วิทยานิพันธ์ ที่เรียกได้ว่า โหด และหินกันอย่างมาก กว่าจะจบการศึกษาได้ไม่ใช่ง่ายๆ รวมถึงบุคลากร คณาจารย์ ฯลฯ เองก็ต้องได้ทำด้วยเช่นกัน เราจึงมีบริการรับทำสารบัญเพื่อที่จำคอยอำนวยความสะดวกทุก ๆ ท่าน ทุกระดับ

ประโยชน์ที่ใช้บริการกับเรานั้น ดีอย่างไร มาดูกันเลย

อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาทำด้วยตัวเอง

หากเป็นระดับบุคลากร หรือปริญญาโทขึ้นไปนั้น ต่างต้องเฉียดเวลาส่วนตัว หรือเวลาธุรกิจของตนมาบ้าง ข้อดีของการใช้บริการกับเราคือ เราจะเป็นตัวช่วยในการจัดรูปแบบฟอร์แมต ที่คุณจะได้สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ กิตติกรรมประกาศ และอื่นๆ โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาทำด้วยตัวเอง

มีการตรวจสอบโดยละเอียด

มั่นใจได้ว่าสารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ กิตติกรรมประกาศ และอื่น ๆ ที่จะได้รับนั้น มีการตรวจสอบโดยละเอียด จัดรูปแบบต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ให้ถูกต้องตามระเบียบ และเพื่อความสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง

ให้บริการในราคาประหยัด ถูกและเป็นมิตรที่สุด

ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ระดับใดก็สามารถใช้กับบริการกับเราได้ จะเป็นนักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน ฯลฯ ค่าบริการก็อยู่ในราคาประหยัด และเป็นมิตรที่สุด เริ่มต้นเพียงหลักร้อยเท่านั้น

เน้นคุณภาพ ตามหลักวิชาการ

เราเล็งเห็นความสำคัญของ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ กิตติกรรมประกาศ และอื่น ๆ ที่จะต้องถูกตามหลักวิชาการ เราจึงมีผู้ที่จะคอยช่วยบริการ ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญหลักการทำวิจัย โดยเฉพาะ ผลงานทุกชิ้นเน้นคุณภาพ ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่างแน่นอน

มีทีมงานคอยอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษา

นอกจากนี้แล้วเรายังมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแบบออนไลน์ ที่จะคอยให้คำปรึกษาในเรื่องของการรับบริการจัดทำสารบัญแบบมืออาชีพ โดยที่คุณไม่ต้องเดินทางมาด้วยตัวเอง แต่สามารถติดต่อกับเราผ่านช่องทางต่าง ๆ แบบออนไลน์ได้เลย เรียกได้ว่า สะดวก รวดเร็ว และยังได้งานที่มีคุณภาพอีกด้วย

ติดต่อสั่งงานได้ 24 ชั่วโมง

งานเร่ง งานด่วน ทุกชนิด เรายินดีรับค่ะ เราจะแก้ไขให้อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทันใช้งาน ลูกค้าจะได้สบายใจ หายห่วง เอาเวลาไปจัดทำในสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยแทน

รับทำสารบัญ วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ

ขั้นตอนในการใช้ บริการรับทำสารบัญ กับเรา

  1. ขั้นตอนแรกให้ลูกค้าติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อปรึกษา พูดคุยรายละเอียดเบื้องต้น ที่หน้าเว็บไซต์ หรือจะให้ดีที่สุดเป็นทาง LineID : 0926414012 เพื่อที่จะสามารถพูดคุยได้สะดวกยิ่งขึ้น แล้วให้จัดส่งไฟล์งานวิจัย/วิทยานิพันธ์/ หรืออื่น ๆ พร้อมกับแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ เช่น คู่มือระเบียบการทำวิจัยของสถาบัน ระยะเวลาส่งงาน รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ หรือ กิตติกรรมประกาศ มาที่อีเมล smartformat@gmail.com

* หากลูกค้าไม่ส่งไฟล์พร้อมกับแจ้งรายละเอียดมา ทางเราไม่สามารถประเมินราคาให้ได้ ดังนั้นขออนุญาตไม่แจ้งราคาใด ๆ กลับไป เพื่อไม่ให้เป็นการเข้าใจผิด หรือเกิดความผิดพลาดอื่น ๆ ที่อาจจะตามมาได้นะคะ

  1. เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการพูดคุยเบื้องต้น และได้รับอีเมลที่แจ้งรายละเอียดงานมาแล้ว ทางทีมงานจะตรวจสอบ พิจารณาดูก่อนว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ หากสามารถดำเนินการได้ ทีมงานจะประเมินราคาค่าบริการ แล้วแจ้งกลับไปในทันที หรือโดยเร็วที่สุด

* กรณีเป็นเรื่องเฉพาะที่เราไม่สามารถดำเนินการให้ได้ ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

  1. เมื่อแจ้งประเมินราคากลับไปแล้วนั้น ลูกค้าต้องชำระค่าบริการ เพื่อเป็นการยืนยันการว่าจ้าง ก่อนดำเนินการ แล้วให้แจ้งสลิปหรือหลักฐานการชำระ มาทางช่องทางไลน์ หรือ อีเมล จากนั้นทีมงานจะเริ่มดำเนินการในทันทีเมื่อได้รับการยืนยันแล้ว
  2. หลังจากที่ทีมงานได้ดำเนินการแล้ว ทีมงานจะส่งไฟล์ตัวอย่างให้กับทางลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากมีการแก้ไข ทีมงานจะดำเนินการให้ในทันที และหากถูกต้องตามที่ต้องการแล้ว เราจะส่งไฟล์ต้นฉบับ หรือไฟล์ฉบับสมบูรณ์ให้ และถือเป็นการปิดงาน

4 ขั้นตอนการใช้บริการรับทำสารบัญง่าย ๆ ที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาด้วยตัวเอง เพราะเราให้บริการแบบออนไลน์ ให้คำปรึกษาทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงแค่ปฏิบัติตาม 4 ขั้นตอน เท่านั้น ก็รอรับงานของคุณได้เลย รับประกันความพึงพอใจ และผลงานคุณภาพ ใช้งานได้จริง

สั่งแก้ไขสารบัญ

ติดต่อเราได้ที่ไหน

เรามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและให้คำปรึกษาทางอีเมล หรือช่องทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

และสามารถส่งไฟล์เอกสารเพื่อประเมินราคาได้ที่

Email : translationfind@gmail.com

Line ID : @tfind

Tel. : 087-8314785